Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa
00165549 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
00610577 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Hollého 14, 08181 Prešov
17336112 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská 11 A, 94034 Nové Zámky
44444761 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Koreszkova 7, 909 82 Skalica
17335825 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina ul. Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
00610470 Fakultná nemocnica Trenčín Legionárska 28, 91171 Trenčín
00610381 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 A. Žarnova 11, 91775 Trnava
36249254 Faveo, s.r.o. Beňadická 20, 851 06 Bratislava
Ferenc Ferenc Peter. MUDr ,
Ferjančík Ferjančík Peter Ing. ,
35506130 Filia nezisková organizácia Trieda SNP 3, 04011 Košice - mestská časť Západ
31403271 FINDEX, s.r.o. Čajakova 21, 811 05 Bratislava
47165367 FinStat, s. r. o. Ľudmily Kraskovskej 1402/14, 851 10 Bratislava
47218657 Flamecontrol s. r. o. Uhrova 1/D, 831 01 Bratislava
50603698 flex-it, s.r.o. Tomášikova 26, 821 01 Bratislava - Ružinov
36557234 FLOK, s.r.o. Svätoplukova 35, 949 01 Nitra
35863030 FOMAX, a.s. Sartorisova 21, 821 08 Bratislava
31821251 FOND prof. K. Matulaya n.f. ,
50597582 FOODCATERING s.r.o. Horné Zelenice 146, 920 52 Horné Zelenice
36168386 FORMAT Prešov, s.r.o. Levočská 12, 080 01 Prešov
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »