Kontakt

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


Limbová 2
837 52 Bratislava 37

Telefón: +421 2 593 73 111
E-mail: office@health.gov.sk

Kontaktný formulár

Limbová 2, Bratislava 37, Slovensko